Najstarije mumije u opasnosti od raspadanja

Chinchorro mumije, nazvane prema drevnoj indijanskoj skupini u Čileu, stare su do 7000 godina. Pleme Chinchorro živjelo je na obali uz pustinju Atakamu, a priskrbljivalo si je hranu lovom, ribolovom i sakupljanjem plodova. Mumije su izrađivane znatno drugačije od egipatskih. Unutarnje bi organe izvadili i zamijenili biljnim vlaknima ili životinjskom kožom, a često bi i odstranili meso te ga zamijenili glinom. Prvu su Chinchorro mumiju Europljani pronašli prije gotovo 100 godina, a dosad ih je pronađeno oko 300. Pustinja Atakama najsuša je na svijetu – u njoj već nije bilo kiše oko 400 godina – ali u novije vrijeme prodire sve više vlažnog zraka nošenog s Tihog oceana koji je pogodovao razvoju bakterija. Uslijed povećane vlage pojavila se vrsta bakterije koja se koristi kožom drevnih mumija kao izvorom hrane. Ako se ne pronađe način da se ovaj proces zaustavi, postoji opasnost da se čak 120 mumija pretvori u crnu želatinu.

Piše: Boris Blažina

Komentari