Najstarija netaknuta olupina

Najstarija netaknuta olupina nalazi se na dnu Crnog mora, na otprilike dva kilometra dubine. Grčki brod gotovo netaknut leži na bugarskom dnu gotovo 2500 godina. Otkrili su ga istraživači projekta Black Sea MAP još 2017., ali su tek nedavno objavili rezultate. U nekoliko godina ronjenja otkrili su šezdesetak olupina u Crnom moru.

Razlog očuvanosti ove olupine je specifičnost Crnog mora. Naime, na dnu gotovo nema kisika, pa drvo nije strulilo. Brod leži na boku te se njegovi dijelovi mogu odlično razaznati. Najvažnije otkriće su jarboli i elementi broda koji upućuju na jedra. Ne zna se kad su ljudi počeli izrađivati jedra. Kako su ona iznimno podložna propadanju, podatke o njima ponekad možemo iščitati sa slikarija na keramičkim posudama. Zbog iznimne očuvanosti ovog primjerka znanstvenici mogu saznati više o brodogradnji starih Grka. 

Ova je olupina vrlo slična brodu na jednoj od najpoznatijih grčkih vaza. Naziva ju se Odisej i sirene. Na njoj je prikazan Odisej privezan za jarbol brod kako se ne bi odazvao zovu sirena.   

Piše: Marsela Alić 


Komentari