Mrzite prati posuđe? Ni naši preci nisu uživali u tom poslu!

Mrzite prati posuđe? I naši preci su mrzili – radije su bacali čaše! O tome svjedoči glinena čaša bez drške, pohranjena u galeriji Britanskog muzeja u Londonu. Potpuno je očuvana, unatoč činjenici da je bačena prije 3.600 godina – i to nakon jednog korištenja! Čašu jednostavnog oblika napravili su Minojci, jedna od prvih naprednih europskih civilizacija, između 1700. i 1600. godine prije Krista na grčkom otoku Kreti. Nije jedina koja je doživjela sudbinu današnjih jeftinih plastičnih čaša za jednokratnu upotrebu (uzgred rečeno, 1908. ih je izumio Amerikanac Lawrence Luellen, a u njegovoj domovini svake ih godine u smeću završi 108 milijardi, predstavljajući golemi ekološki problem). Naime, tisuće posuda za ispijanje vina otkrivene su na arheološkom nalazištu ovog otoka, a stručnjaci smatraju da se nisu koristile više puta. “Pripadnici elite priređivali su raskošne proslave, razmećući se bogatstvom i statusom. Nerijetko se na takvim gozbama znalo okupiti na stotine ljudi, a domaćinima se nije dalo prati toliko posuđe nakon što je zabavi došao kraj pa su ga, pretpostavljamo, jednostavno bacali”, objašnjava Julia Farley, kustosica Britanskog muzeja. “Budući da je keramika danas vrijedan materijal, djeluje nam čudno što ju je netko bacao nakon jedne upotrebe, ali je ona u vrijeme minojske kulture bila kao plastika danas – vrlo dostupna. Bilo ju je lako nabaviti i ukalupiti pa nije predstavljala nikakvu vrijednost”.

Piše: Lucija Kapural

Komentari