More naplavilo ručne granate prvih engleskih grenadira

Olupina broda Schiedam otkrivena je dvaput. Ronioci su je prvi put uočili 1971. kod Cornwalla u Engleskoj. No s vremenom ju je prekrio pijesak. Drugi put je pronađena 2016. godine, kad se počinje intenzivno istraživati. Dosad je na njoj otkriveno jedanaest topova i razno drugo oružje.

Dio tereta voda je nanijela na obližnju obalu. Tako su pronađene dvije kugle, za koje se nije moglo odrediti namjenu. Pronađenim materijalom bave se lokalni povjesničari, a među njima i  Robert Felce. Jednog dana ispala mu je kugla na pod i raspukla se, a u unutrašnosti se nalazio barut. Odmah je pozvao policiju i mornaričku jedinicu za razminiravanje.

Ispostavilo se da je riječ o ručnim granatama, i to o najranijem tipu granate koje su rabili engleski vojnici. Oni su bili prvi grenadiri, odnosno bacači bombi. U službu su birani prema tome koliko su daleko mogu bacati.

Brod Schiedam izrađen je u 17. stoljeću za nizozemsku Istočnoindijsku kompaniju. Plovio je sve do južne Afrike i jugoistočne Azije. Zatim su ga kod Gibraltara 1683. zarobili pirati, ali su ga Englezi vrlo brzo preoteli. Tako je prešao u englesku mornaricu. Sljedeća misija bila je luka Tanger u Maroku, gdje su Englezi izvršili okupaciju. Schiedam je trebao vratiti municiju nazad u Englesku. Kad se 4.4.1684. približio Cornwallu, grofoviji na krajnjem jugozapadu Engleske, potonuo je na dno oceana.

Piše:  Marsela Alić

Preuzeto: www.history.com

Komentari