Monumentalni grobni humak u Turskoj mogao bi pripadati drevnim grčkim vladarima

Dinastija Atalida vladala je gradom Pergamom na sjeverozapadnom dijelu Male Azije (danas Bergama u Turskoj) nakon smrti Lizimaha, jednog od najuglednijih generala Aleksandra Velikog. Oni su tijekom 2. st. pr. Kr. vladali nad većinom Male Azije, a u Pergamu je bila smještena njihova kraljevska knjižnica, najveća knjižnica staroga vijeka nakon one u Aleksandriji u Egiptu. Grad je bio poznat i po velikom svetištu Asklepiju, bogu liječenja. Arheološka istraživanja golemog grobnog humka Yigma Tepe promjera 158 m i visine 31 m provedena su prije gotovo 200 godina, ali do danas nije pronađen ulaz u grobnicu. Blizu humka sahranjeni su ostatci kralja Atala (vladao 241. – 197. pr. Kr.), ali je njegova grobnica odavno opljačkana. Međutim, u blizinu su pronađene još dvije grobnice gdje su sahranjeni kraljevi uglednici, a u njima je pronađen zlatni nakit, mačevi, zlatnik s likom Aleksandra Velikog i razni ritualni predmeti. Sve to ukazuje na mogućnost da je Yigma Tepe počivalište nekog moćnog helenističkog vladara. Trenutno se sastavljaju planovi za provedbu geofizičkih istraživanja humka kako bi se ustanovila točna lokacija grobnica u njemu.

Piše: Boris Blažina

Komentari