Križ i menora uklesani u istu pećinu

Nedavno su u jednoj pećini u dolini Šefela, u južnom Izraelu jedna uz drugu pronađene uklesane slike kršćanskog križa i židovske menore (svijećnjaka) sa sedam krakova (današnje menore obično imaju 9). Iako su smješteni jedan uz drugoga, arheolozi smatraju da su simboli nastali u različitim vremenskim razdobljima – menora u 2. stoljeću, a križ u 4. stoljeću. Ova je regija inače poznata po podzemnim utočištima gdje su se prije otprilike 2000 godina sklanjali židovski pobunjenici protiv rimske vlasti. Menore su čest motiv iz toga vremena, ali obično su se nalazili na svitcima, lončarskim predmetima ili kamenju, a ne na zidovima.

Piše: Boris Blažina

Komentari