Kraj Stonehengea otkriveno drevno svetište

Veliki vjerski kompleks star oko 5600 godina otkriven je blizu Stonehengea u južnoj Engleskoj. To znači da je više od 1000 godina stariji od poznatog kamenog kruga. Kompleks pokriva površinu promjera 200 metara, a sastoji se od središnjeg hrama na otvorenome kojeg opasuje nekoliko koncentričnih krugova rovova i palisada. Rovovi i palisada su na više mjesta ispresijecani prilaznim putovima. To znači da im funkcija nije bila prvenstveno obrambena, pa ih većina arheologa smatra drevnim hramovima gdje su se održavali vjerski obredi, sprovodi, ceremonije ustoličenja poglavica itd. Dosad je pronađeno 70 takvih kompleksa u Engleskoj, 100 u Francuskoj, a u manjem su broju zastupljeni i u Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj, Irskoj, Belgiji i Danskoj. Nakon prošlogodišnjeg otkrića tzv. Superhengea, velikog drvenog kruga oko Stonehengea, ovo je otkriće još jedan pokazatelj da enigmatični megalitski spomenik može otkriti još mnoge tajne.

Piše: Boris Blažina

Komentari