Kod Stonehengea pronađen „Superhenge“

Na lokaciji udaljenoj svega oko tri kilometra od poznatog Stonehengea pronađen je golemi megalitski spomenik kojeg su pronalazitelji nazvali „Superhenge“. Radi se o ostatcima niza od oko 90 uspravnih kamenih blokova na lokalitetu Durrington Walls, koji se danas nalaze gotovo metar ispod površine. Znanstvenici smatraju da je star oko 4500 godina i vjerojatno je bio komplementaran Stonehengeu.

Na lokalitetu Durrington Walls nalaze se ostatci velikog neolitskog naselja i kamenog kruga koji je sličan, ali manje impozantan i poznat od Stonehengea. Međutim, nitko do sada nije mislio da bi se tu mogla nalaziti i monumentalna građevina koja je površinski bila mnogo veća od Stonehengea. Zanimljivo je istaknuti da je istraživanje pokazalo da je “Superhenge” uništen namjerno.

Komentari