Jesu li pripadnici jamne kulture počinili genocid?

U uglednu znanstvenom časopisu “New Scientist” nedavno je objavljena studija o pripadnicima tzv. jamne kulture, nomadskom narodu koji je prije oko 5.000 godina s područja euroazijske stepe, sjeverno od Crnog mora i Kavkaza, krenuo u osvajački pohod po Europi. Oni i njihovi potomci kolonizirali su Europu, ostavljajući genetsko nasljeđe koje traje i danas. Opremljeni novim tehnologijama, pripadnici tog naroda bili su nadmoćni u odnosu na europske starosjedioce. Nova elita mogla je monopolizirati žene i imati djecu s velikim brojem partnerica, što je dovelo do toga da njihov genetski materijal bude dominantan. Nedavna arheogenetička istraživanja ukazuju na to da dobar dio današnjih stanovnika Europe svoje genetsko podrijetlo vuče upravo od tih ljudi. S pojavom te nove ratničke klase, tvrdi studija, došlo je do naglog porasta smrtonosnog nasilja. “Sve sam više uvjeren da je na djelu bila neka vrsta genocida”, objašnjava arheolog Kristian Kristiansen, profesor Sveučilišta u Göteborgu u Švedskoj. Valja znati da jamna kultura, poznata i kao kultura okernog groba, nije zemljopisna odrednica. Naziv je dobila po specifičnom načinu ukapanja: pokojnik se polagao u duboku raku, iznad koje se podizao grobni humak visok nekoliko metara. Sam pokojnik najčešće je bio položen na bok i prekriven slojem crvenog okera.

Piše: Lucija Kapural

Komentari