Izložene staroegipatske amajlije Florence Nightingale

Florence Nightingale je već kao tinejdžerka odlučila da tipičan život žene iz 19. stoljeća nije nešto za nju i odlučila postati medicinskom sestrom u bolnici. Tomu se odupirala njena majka zbog vjerovanja da su medicinske sestre ništa više nego plaćene ljubavnice liječnika. Takvo zanimanje bilo je nezamislivo za jednu moralnu, pobožnu, obrazovanu i neudanu ženu visokoga roda. U nadi da će joj skrenuti pažnju s takvog zanimanja i potaknuti ju da se bavi drugačijim intelektualnim zanimanjima, roditelji su odlučili uputiti Florence na nekoliko putovanja. Putovala je u Rim, Egipat i Grčku, ali ništa nije moglo zaustaviti njenu nakanu da se posveti medicinskom zanimanju. Organizirala je njegu ranjenika tijekom Krimskog rata i time dala iznimno velik doprinos praktičnoj mediciji. Danas ju se smatra začetnicom modernog sestrinstva. Tijekom putovanja u Egipat prikupila je nekoliko figurica-amajlija kao suvenire. Većinu je smatrala bezvrijednim, ali neke je prilično cijenila. Ove figurice nedavno su izložene u Svjetskom muzeju u Liverpoolu. Nažalost, pokazalo se da su neke od njih – upravo one koje je Florence najviše cijenila – zapravo krivotvorine.

Piše: Boris Blažina

Komentari