Istraživanje dječje mumije iz Sibira

Korejski znanstvenici sa Sveučilišta u Seoulu proveli su znanstvenu analizu mumificiranih ostataka dječaka koji je živio u Sibiru. Zaključili su da je živio prije otprilike 800 godina te da je umro u dobi od 6 ili 7 godina. Dječak je obložen korom od breze i bakrenim pločicama, ali je proces mumifikacije nastupio prirodno, bez ljudske intervencije. Znanstvenici se nadaju da će analizom ostataka moći utvrditi nešto o tome kako je dječak živio, što je jeo i od čega je umro. Također se nadaju da će izvući DNK materijal, iako izgledi za to nisu veliki. Dosad su otkrili da je tijelo bilo obloženo krznom sobova. Mumija je, s još nekoliko sličnih, pronađena u nekropoli Zeleni Jar kod Saleharda, ruskog gradića smještenog točno na sjevernoj polarnici. Uz spomenutog dječak pronađen je i nakit te brončana sjekira pa se vjerojatno radi o pripadniku višeg društvenog sloja. Lokalno stanovništvo pokazalo je velik interes za istraživanje, nadajući se da će pomoću njega uspjeti otkriti tko su bili njihovi daleki preci.

Piše: Boris Blažina

Komentari