Infracrveno skeniranje otkrilo je da u Tutankamonovoj grobnici postoji tajna prostorija

Piše: Boris Blažina

Potaknuto teorijom engleskog arheologa Nicholasa Reevesa prema kojoj se u grobnici poznatog egipatskog faraona Tutankamona nalaze dvije tajne prostorije. Pretpostavlja se da je jedna od njih posljednje počivalište Nefertiti, supruge Amenhotepa IV. i jedne od najpoznatijih žena staroga Egipta. Stoga je egipatsko Ministarstvo za starine provelo infracrveno skeniranje zidova faraonove grobnice. Tako je iza zida pronađeno područje više temperature, što je mogući pokazatelj postojanja skrivene prostorije. Prema Reevesovoj teoriji Tutankamon je pokopan u grobnici Nefertiti zbog toga što je umro vrlo mlad (s 18 godina), pa njegova prava grobnica nije bila dovršena. Na to upućuje i činjenica da je Tutankamonova grobnica manja od uobičajene.

Komentari