I naši davni preci jeli su konzerviranu hranu!

Izraelski arheolozi pronašli su uvjerljive dokaze da su prapovijesni ljudi čuvali životinjske kosti kroz duže vremensko razdoblje, kako bi kasnije iz njih mogli vaditi i jesti koštanu srž. To je prvi dokaz da su naši davni preci konzervirali hranu, odnosno imali svijest o predviđanju budućih prehrambenih potreba. Ranije se, naime, vjerovalo da nisu bili sposobni unaprijed planirati obroke. Do revolucionarnog zaključka znanstvenici su došli analizirajući životinjske kosti pronađene u špilji Quasem kod Tel Aviva, u kojoj su ljudi živjeli prije 420.000 godina. Otkrili su jasne tragove rezanja na površini kostiju, što upućuje na zaključak da su ih ljudi u paleolitiku htjeli sačuvati za prehranu u budućnosti. Stručnjaci smatraju da su rezovi, pronađeni na 78% od 80.000 analiziranih koštanih uzoraka, nastali tako što su ljudi gulili osušenu kožu, koja je služila tome da se kost duže sačuva, nakon čega bi razbili samu kost te iz nje izvukli slasnu srž. Analiza je pokazala da su u ovakvim “konzervama” hranu mogli čuvati i do devet tjedana prije nego što bi je pojeli. Također su pronađeni dokazi o korištenju vatre u špilji Quasem, što znači da praljudi nisu konzumirali sirovo meso.

Piše: Lucija Kapural

Komentari