Golemi podni mozaik u Jerihonu otkriven na jedan dan

Dana 20. listopada 2016. javnosti je otkriven golemi podni mozaik palačeKhirbat al-Mafjar u drevnom palestinskom gradu Jerihonu. Mozaik – jedan od najvećih na svijetu – pokriva 825 kvadratnih metara, a prikazuje ukupno 38 scena oslikanih 21 bojom. Palača je otkrivena 1873., ali je otkopana tek sredinom 20. stoljeća pod vodstvom palestinskog arheologa Dimitrija Baramkija. Izgrađena je u 8. stoljeću, kada je tim prostorom vladao omejidski kalif Hišam ibn Abd al-Malik. Iako se ne zna je li doista pripadala kalifu, danas je poznata i kao Hišamova palača. Riječ je o tipu objekta koji se naziva pustinjskim dvorcem. Karakteristika takvih dvoraca je postojanje ograđenog vrtnog prostora i kupališta čija je voda crpljena iz obližnje oaze. Spomenuti mozaik dio je kupališta. Najpoznatija scena mozaika je tzv. Drvo života s prikazom dvije gazele koje jedu voće s grana drveta, dok treću napada i proždire lav. Vjeruje se da je riječ o simboličnom prikazu kalifove moći da svojim podanicima osigura prosperitet ili ih brutalno tlači. Nažalost, kompleksu je hitno potrebna restauracija te većina mozaika trenutno nisu dostupna turistima zbog straha da bi mogli biti uništeni – zato su nedavno bili otkriveni na samo jedan dan. Vjeruje se da će restauratorski radovi nastupiti iduće godine.

Piše: Boris Blažina

Komentari