Drevni Maje kao kućne ljubimce držali su – jaguare!

Poznato je da su Maje, skupina indijanskih naroda nastanjenih na nekim područjima Meksika, Gvatemale, Hondurasa i Belizea, štovali brojne životinje, poput jelena, majmuna, lokalne ptice kvecal te, ponajviše, jaguara. Tijekom stoljeća, razvili su vjerovanje u niz božanstava koja su prikazivana u liku ove velike mačke, koja je simbolizirala snagu, moć i zaštitu, a mnogi kraljevi svome su imenu dodavali riječ “balam”, što je drevni naziv za jaguara. Za same jaguare to nije bio privilegij, naprotiv: svete životinje bile su ritualno žrtvovane svojim božanskim pandanima, a krzno specifična točkastog uzorka, koje je imalo veliku vrijednost, katkad su im naživo derali. Najnovija arheološka otkrića o Majama s područja današnjeg Hondurasa govore da pripadnici ovog naroda nisu samo lovili jaguare, nego ih i držali u zatočeništvu, kao neku vrstu kućnih ljubimaca. Na mjestu na kojem se nalazio drevni majanski grad Copan pronađene su, naime, dobro očuvane kosti ovih zvijeri, a analiza izotopima ugljika pokazala je da životinje kojima su pripadale nisu živjele u divljini nego u zatočeništvu, odnosno da su ih hranili ljudi.

Piše: Lucija Kapural

Komentari