Drevne kornjače bile su divovi od dva metra i nisu imale oklop!

Kineski paleontolozi pronašli su fosilizirane ostatke drevne kornjače. Analiza je pokazala da je ovaj gmaz živio prije 228 milijuna godina, a znanstvenike je šokirala spoznaja da nije imao oklop – premda trup životinje ima oblik frizbija, rebra se nisu pretvorila u oklopnu ljušturu. Ovo stvorenje bilo je dugačko gotovo dva metra, imalo je neobično tijelo u obliku diska i dugačak rep, a prednji dio njegovih “ralja” pretvorio se u oštar kljun. Znanstvenici pretpostavljaju da je “prakornjača” živjela u plićacima, kopajući po mulju u potrazi za hranom. Novootkrivena vrsta, nazvana Eorhynchochelys sinensis, pruža djelić rješenja zagonetke evolucije kornjača. Njihovo podrijetlo je, naime, desetljećima predstavljalo nerješiv problem paleontolozima, a ovo otkriće na njega je bacilo novo svjetlo. Iako je Eorhynchochelys sinensis bila bez oklopa, imala je kljun. To je dokaz tzv. mozaične evolucije, po kojoj se svojstva mogu razvijati neovisno jedna o drugima. Drugim riječima, evolucija nije bila pravocrtna akumulacija jedinstvenih osobina, već znatno složenija serija događaja. Analiza lubanje riješila je još jedan misterij. Godinama, naime, nije bilo jasno jesu li preci kornjača bili dio iste grupe kao gušteri i zmije, poznate pod nazivom diapsidni gmazovi (oni s dvije rupe u lubanji) ili su pak pripadale anapsidnim gmazovima (onima bez rupa u lubanji). Rasprava je napokon završena – pripadali su prvoj, naprednijoj skupini gmazova.

Piše: Lucija Kapural

Komentari