Drevna Egipćanka imala je kožnu bolest zbog prekomjerne uporabe kozmetike

Ispitivanje staroegipatske ženske mumije stare oko 3500 godina koja se čuva u antropološkom muzeju u Madridu otkrilo je da je ona bolovala od kožne bolesti nazvane egzogena ohronoza. Najčešći je uzrok te bolesti, koja se manifestira kao kronična upala kože, prekomjerna upotreba kozmetičkih sredstava za izbjeljivanje kože. Egipćani su, naime, svjetliju kožu povezivali s višim društvenim statusom jer su bogatije osobe morale manje vremena provoditi radeći na otvorenome, pa su stoga imale svjetliju put. Inače, spomenuta mumija potječe iz razdoblja poznate 18. dinastije egipatske Nove Države, tj. iz vladavine Tutmozisa II. ili III. (istoj su dinastiji pripadali Tutankamon, Eknaton i Hatšepsut), a umrla je u dobi između 20 i 25 godina.

Piše: Boris Blažina

Komentari