Da se smrzneš: Dojenčad koja nosi kacige napravljene od lubanja druge djece!

Izvor: YouTube Babies in Skull Helmets

Pogrebni obredi nas uvijek iznenade svojom raznolikošću, no što smo dalje od današnjice to nam je teže razumjeti potkontekst ovih obreda, pa smo prisiljeni stvarati više ili manje točne hipoteze, o razlozima zašto su se određeni pogrebni obredi događali na način na koji su se događali. Ako vas zanimaju ovi čudni pogrebni obredi nađeni na lokalitetu u Salangu u Ekvadoru pridružite nam se u čitanju teksta koji slijedi.

Nalaz do sada nepoznatog pogrebnog obreda

Salango je ruralno područje smješteno na obali Tihog oceana, i upravo je ovdje nađen do sada prvi nalaz još nepoznatog pogrebnog običaja od kojega bi se vjerojatno užasnuo i sam Indiana Jones. Na ovdašnjem su lokalitetu između 2014. i 2016. nađena dva humka u sklopu kojih je pronađeno ukupno jedanaest tijela. Među njima najviše su zanimanja izazvala dva dječja tijela, koja su se razlikovala od ostalih. Dok su druga tijela imala figurice postavljene kraj svojih glava, ova djeca su na svojim glavama nosila kacige načinjene od lubanja druge djece. Istraživanje je vodila docentica Sara Juengst sa Sveučilišta North Carolina u Charlotteu. Jedno od dvoje dojenčadi je u trenutku smrti imalo 18 mjeseci i nosilo je na glavi kacigu napravljenu od lubanje djeteta, čija se starost procjenjuje između 4 i 12 godina. Lubanja je, kažu bila postavljena na dječju glavu tako da je dijete gledalo kroz nju. Između kacige i glave dojenčeta bila je mala školjka i ostatak kosti dječjeg prsta, a što je vjerojatno trebalo olakšati glavi dojenčeta da podnese teret kacige. Drugo dijete je zapravo beba stara između 6 i 9 mjeseci koja je na glavi isto imala kacigu djeteta, a čija je dob nešto nejasnija pa je procijenjena između 2 i 12 godina. Ono što je prilično zastrašujuće je to što su transformirane lubanje u kacige, u trenutku kada su stavljene na male dječje glavice na sebi još imale ostatke mesa. Ovi se nalazi datiraju u razdoblje 1. stoljeća pr. Kr.

Fotografija: Sara Juengst (Live Science)

Nalaz koji je otvorio niz pitanja

Ovaj je nalaz postavio niz pitanja, kao prvo zašto druga djeca nisu imala lubanje na svojim glavama, jesu li djeca koja su na svojim glavama imala lubanje druge djece bila u nekakvom srodstvu. Jedna od postavljenih teorija kaže da su kacige načinjene od lubanja trebale zaštiti dušu na putu u zagrobni svijet. Kako je ispod tijela dojenčadi nađen sloj vulkanskog pepela, to je pokazatelj da se vulkanska erupcija dogodila neposredno prije njihova pokopa. Spomenuta voditeljica istraživanja Sara Juengst smatra da je erupcija moglo dovesti do gubitka usjeva i shodno tome gladi, a onda i smrti djece kod koje je za sada identificirana anemija.


Ovaj nalaz djeluje ludo iz naše perspektive, no isto tako će netko za dvije tisuće godina vjerojatno propitivati naše pogrebne obrede, i neće mu biti puno toga jasno poput gotovo ustaljene prakse počivanja u miru, ali samo na određeno vrijeme i sličnih bisera u kojem se čini da ne samo da život ima određeno vremensko trajanje već i smrt odnosno pravo na vječni počinak.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari