Bušenje lubanja u prapovijesnoj Rusiji imalo je ritualnu svrhu?

Trepanacija je medicinski zahvat kojim se svrdlom buši rupa u kosti radi otvaranja neke šupljine omeđene koštanim zidovima, najčešće lubanje. To je jedan od najstarijih poznatih kirurških zahvata, a njegovi su prvi slučajevi zabilježeni već u neolitiku. Tako je na području koje je danas dio jugozapadne Rusije pronađeno 13 lubanja na kojima su vidljive rupe od takvih zahvata. Na svakoj je lubanji rupa izbušena točno na istom mjestu – na potiljku. Kako na kostima nisu pronađeni tragovi tumora ili prethodno zadobivenih ozljeda, arheolozi s Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu smatraju da je riječ o ritualnom postupku koji se možda razvio iz zahvata koji je izvorno imao medicinsku svrhu. U svakom slučaju, potiljak je opasno mjesto za izvođenje takvog pothvata jer postoji velik rizik od iskrvarenja. Ipak, na 11 od 13 lubanja vidljivi su znakovi zacjeljivanja tkiva, što znači da su ljudi na kojima je postupak primijenjen preživjeli.

Piše: Boris Blažina

Komentari