Božanska matematika: Svako sumersko božanstvo nosilo je pripadajući broj

Sumerani, prastanovnici južne Mezopotamije, razvili su kulture temeljene na gradovima-državama poput Uruka, Ura, Kiša, Nipura i Lagaša. Ovaj narod poznat je po impresivnim građevinama (u središtu gradova bio je hramski dio, sa ziguratom odnosno stepenastom piramidom), ali i matematičkim dosezima. Sumerani su, naime, stvorili najstariji računarski sustav čovječanstva, koji je polazio od brojke 60 kao najveće, početne cjeline, slično našem sustavu mjerenja vremena sa šezdeset minuta i šezdeset sekundi. Zanimljivo, taj sustav primjenjivao se i u hijerarhiji bogova. Rang svakog božanstva u kozmičkom sustavu označen je brojem koji mu pripada. Vrhovni bog nebesnik Anu je tako, kao utjelovljenje savršenstva, imao savršeni broj 60, dok je drugi po važnosti, stvoritelj Zemlje Enil, nosio broj 50. Treći lik u kozmičkom trojstvu sumerske vjere bio je Enki, bog voda. Baš kao i Nergalu, stravičnom vladaru podzemnog svijeta, pripadao mu je broj 40. Mjesečev bog Sin i sunčev bog Uta morali su se pomiriti s brojevima 20 i 30, kao i s činjenicom da je božica ljubavi Inana, s pišljivim brojem 15, bila najomiljenija u čitavu sumerskom panteonu. Nikakvo čudo, ako znamo da su u njenoj “jurisdikciji” bila područja kao što su ljubavni odnosi, rat, pravda i politička moć.

Piše: Lucija Kapural

Komentari