Analizom lubanja utvrđeno da je Ameriku naselilo više valova doseljenika

Nova studija oblika ljudskih lubanja s većeg broja južnoameričkih lokaliteta ustanovila je da ima dovoljno dokaza da su se ljudi doselili u Ameriku u nekoliko navrata i iz više polaznih točaka. Donedavno je prevladavala teorija da su se ljudi u Ameriku doselili iz Azije preko Beringova prolaza dok je još postojala kopnena veza između ta dva kontinenta, te se postupno proširili na čitavu površinu Sjeverne i Južne Amerike. U spomenutoj je studiji zaključeno da postoje veća odstupanja u oblicima lubanja stanovništva Južne Amerike, te da dio njih nalikuje onima iz Australije i Polinezije. Nadalje, postoje razlike između prvih ljudi koji su se doselili u Južnu Ameriku i kasnijeg stanovništva, što ide u prilog teoriji o migraciji u više navrata.

O drugim dokazima dolaska Polinežana u Ameriku možete pročitati u rubrici Alternativna povijest u 12. broju časopisa History.info!

Piše: Boris Blažina

Komentari