Suvenir u obliku novaljskog relikvijara

Zahvaljujući suradnji Arheološkog muzeja u Zadru i Grada Novalje u muzejskoj je suvenirnici uveden krajem prošle godine suvenir izrađen prema srebrnom i pozlaćenom relikvijaru s čunjastim poklopcem iz 4. stoljeća. Relikvijar na temelju kojeg je nastao pronađen je u Novalji, a krase ga slike Krista i apostola, biljaka (palmete, vinova loza) i životinja (ptice). Relikvijar prikazuje Traditio legis odnosno Predaju zakona gdje je Krist prikazan kako apostolu Petru predaje volumen sa zakonom na način na koji je rimski car predavao vjerodajnice činovniku kojega je imenovao svojim zastupnikom. Relikvijar ukupno ima osam ploha, a na svakoj je prikazan po jedan lik – Krist, apostoli Petar i Pavao te još pet nepoznatih apostola. Nije poznato za kojeg je mučenika izrađen. Sličan relikvijar iz istog razdoblja pronađen je u Puli.

Piše: Boris Blažina

Komentari