Na današnji dan

Židovi u Veneciji smješteni u geto (1516.)

Dana 29. ožujka 1516. godine vlasti Mletačke Republike dodijelile su Židovima u Veneciji područje grada u kojem su morali stanovati. Taj je dio grada nazvan Geto (tal. Ghetto, a na mletačkom dijalektu Ghèto). Današnji pojam geto za područje nekog grada u kojem živi diskriminirano stanovništvo dobio je naziv upravo po tom venecijanskom dijelu grada, čiji su primjer preuzeli i drugi gradovi.

Venecijanski geto nalazio se u sjevernom dijelu grada, u predjelu Cannaregio. Bio je ograđen i imao je vrata kroz koja nitko nije smio ući niti izaći od zalaska do izlaska sunca. U okolnim kanalima čak su postojale brodske straže koje su pazile da netko ne bi prešao granicu geta.

Segregaciju Židova u Veneciji i geto u tom gradu ukinula je tek Napoleonova vlast, nakon što je ugašena Mletačka Republika 1797. godine.


Komentari