Na današnji dan

Zbrka oko imena Istanbul, Carigrad i Konstantinopol (1930.)

Dana 28. ožujka 1930. u Republici Turskoj izdan je zakon po kojem je iz upotrebe izbačeno ime Konstantinopol za Istanbul. Naime, taj najveći turski grad kroz povijest je imao mnoga imena. Stari Grci nazivali su naselje na tom mjestu Byzantion (grč. Βυζάντιον), a Rimljani Byzantium. Kasnije je dominantan naziv postao Konstantinopol, po rimskom caru Konstantinu koji je prijestolnicu Carstva prenio onamo iz Rima. Taj je naziv prevladavao tijekom većeg dijela srednjeg vijeka, tj. u doba Bizantskog Carstva.

Zanimljivo je da nakon osmanskog osvajanja Konstantinopola Turci isprva nisu preferirali naziv Istanbul, koji rabe danas. Naime, isprva je u Osmanskom Carstvu dominirao naziv Kostantiniyye, kao varijanta imena Konstantinopol. U slavenskim jezicima prisutan je bio i naziv Carigrad, koji se i danas dijelom koristi. Vikinzi su Istanbul nazivali Miklagarðr.

Sve u svemu, Istanbul je jedan od svjetskih gradova koji su povijesno imali najviše različitih imena. Današnje turske vlasti forsiraju ime Istanbul nasuprot starijim imenima koja su bila u upotrebi ili se još uvijek rabe u stranim zemljama.

Komentari