Na današnji dan

Zatvorena vrata na hramu boga Janusa (29. pr. Kr.)

Hram bog Janusa bila je poznata i važna građevina antičkog Rima. Janus je bio bog s dvama licima, a ovaj hram posvetio mu je legendarni kralj Numa Pompilije. Točna lokacija još nije poznata, no pretpostavlja se da bio podignut u ulici Argiletum. 

Kako je hram izgledao, prilično je dobro poznato. Nalazi se na novčanicama cara Nerona i Oktavijana, a Prokopije iz Cezareje detaljno ga je opisao. Nije to bio tipični hram nego četvrtasta građevina s dvojima vratima, kakva se i naziva ianus. U unutrašnjosti se nalazila vrlo stara i velika brončana skulptura boga Janusa. Taj je bog uvijek nosio ključeve i štap. Jedno lice gledalo je prema istoku, a drugo prema zapadu. Vrata na hramu bila su otvorena tijekom rata kako bi bog mogao gledati na obje strane svijeta. Kad bi zavladao mir, vrata bi se zatvarala. Vrata hrama boga Janusa bila su zatvorena, primjerice, nakon Prvog punskog rata (241. pr. Kr.) i Bitke kod Akcija (31. pr. Kr.). Tako su i na današnji dan 29. pr. Kr. vrata napokon zatvorena, što je bio znak da je završio Građanski rat u rimskoj državi.

Ispred hrama nalazila se površina koja je simbolički predstavljala neprijateljsku zemlju. To je bilo važno imati u glavnom gradu zbog rimskog običaja da se neprijatelju rat može objaviti kad svećenik iz kolegija fecijala baci koplje na neprijateljsko tlo. 

S obzirom na osvajačku politiku Rima, vrata su često bila otvorena. 


 

Piše: Marsela Alić

Komentari