Na današnji dan

Zašto u Švicarskoj žene dugo nisu imale pravo glasa? (1971.)

Švicarska je bila jedna od posljednjih europskih zemalja koja je ženama dala pravo glasa. Inače, posljednji u Europi bio je Lihtenštajn. Razlog za to dijelom je bila konzervativnost Švicaraca. Konzervativne Švicarke čak su osnovale Udrugu švicarskih žena za borbu protiv prava glasa žena. Drugi je razlog bilo to što se o tome odlučivalo na referendumima na kojima su glasači bili, dakako, muškarci. Tako je na nacionalnom referendumu o ženskom pravu glasa 1959. godine 67 posto švicarskih muškaraca bilo protiv.

Na kantonalnoj razini prvi su svojim ženama glasanje dopustili francuski kantoni Vaud, Neuchâtel i Ženeva. Njemački kantoni su kasnili. Najtvrdokorniji je bio kanton Appenzell Innerrhoden, koji su tek pritisci sa savezne razine prisilili da 1991. omogući ženama pravo glasa. Zanimljivo je i to da je Švicarska tek na referendumu 2004. uvela plaćeni porodiljni dopust za žene. Dokaz je to da direktno demokratsko odlučivanje na referendumima ne mora uvijek biti napredno.

Komentari