Na današnji dan

Bitka Američkog rata za nezavisnost održana u Indiji (1778.)

Francuska i Velika Britanija u to su doba raspolagale kolonijalnim imperijima diljem svijeta pa se Američki rat za nezavisnost, ulaskom Francuske u borbu protiv Britanaca, pretvorio u svojevrsni svjetski rat. 

Dana 21. kolovoza 1778. godine Britanci su započeli opsadu francuskog kolonijalnog grada Pondicherryja u Indiji. Neobično je da se ta borba u Indiji odvijala zbog Američkog rata za nezavisnost. Naime, Francuska je te iste godine ušla u rat na strani novoproglašenih Sjedinjenih Američkih Država, a protiv Velike Britanije. Budući da su i Francuska i Velika Britanija u to doba raspolagale kolonijalnim imperijima diljem svijeta, Američki rat za nezavisnost pretvorio se u svojevrsni svjetski rat.

Francuske kolonije u Indiji u to su doba obuhvaćale niz gradova uz obalu, a Pondicherry je bio njihovo upravno središte. U Pondicherryju je stolovao generalni guverner Francuske Indije (ta titula na francuskom jeziku glasila je Gouverneur Général de l’Inde française). Tu čast obnašao je u doba britanskog napada Guillaume Léonard de Bellecombe. 

Ostali francuski kolonijalni gradovi u Indiji predali su se Britancima bez borbe, no Pondichery se, kao glavni grad, odupro vojnom silom. Generalni guverner de Bellecombe potrudio se uoči očekivanog napada ojačati gradska utvrđenja. Raspolagao je sa samo 700 vojnika i nekoliko stotina indijskih sepoja.

Britanski general Sir Hector Munro napao je Francuze s višestruko jačom silom. Ipak, Francuzi su duže od 8 tjedana odolijevali osvajanju. Na kraju se generalni guverner de Bellecombe ipak morao predati, te je čitava Francuska Indija pala pod britansku vlast.


Komentari