Na današnji dan

Zašto je Julije Cezar rekao: “Kocka je bačena”? – 49.pr.Kr.

Na današnji dan Cezar je sa svojom 13. legijom prešao rijeku Rubikon, čime su i on i njegovi legionari po rimskom zakonu automatski osuđeni na smrt.

Izreka prijeći Rubikon i danas znači donijeti neku riskantnu odluku nakon koje nema povratka. Naime, Rubikon je bila rijeka u Italiji preko koje nijedan rimski vojskovođa nije smio povesti vojsku. Takav propis bio je namijenjen zaštiti Rima od vojnih diktatora koji bi mogli nametnuti svoju vlast zauzimajući Rim svojim vojnim snagama.

Julije Cezar donio je na današnji dan odluku da prijeđe rijeku Rubikon sa svojom 13. legijom i uputi se prema Rimu. Tim su činom i Cezar i njegovi legionari automatski osuđeni na smrt po rimskom zakonu. Navodno je Cezar tada izjavio poznatu rečenicu: “Kocka je bačena.” (lat. “Alea iacta est”), upravo zbog toga jer više nije bilo povratka. Međutim, Cezar je uspio pobijediti u građanskom ratu, a kako je Senat pobjegao iz Rima, smrtna osuda nad njim i legionarima nikada nije izvršena.


Komentari