Na današnji dan

Zarobljena mlada indijanska princeza Pocahontas (1613.)

Dana 13. travnja 1613. godine engleski su kolonisti zarobili slavnu indijansku princezu Pocahontas. Ona je bila kći vrhovnog indijanskog poglavice Powhatana, koji je bio na čelu najmoćnijeg saveza indijanskih plemena na području gdje su se iskrcali engleski kolonisti u Sjevernoj Americi. Radilo se otprilike o priobalnom području današnje američke savezne države Virginije. Otac od Pocahontas vladao je nad savezom od oko 10.000 – 15.000 Indijanaca.

Englezi su princezu Pocahontas zarobili radi otkupnine. Ona je bila mlada, otprilike u dobi od 18 godina. Pridobili su za sebe jednog lokalnog indijanskog poglavicu nižeg ranga, kod kojeg je Pocahontas bila u gostima. Nagovorili su tog poglavicu da ju izda. I doista, preko poglavice i njegove žene uspjeli su namamiti Pocahontas da se ukrca na engleski brod, a zatim su je zatočili. 

Pocahontas su Englezi držali u zarobljeništvu preko godinu dana. Zahtijevali su od njenog oca da vrati engleske zatočenike, zapadnjačko oružje i alat koji je prije bio oteo. Otac je doista vratio zarobljenike, ali nije uspio ispuniti engleska očekivanja u pogledu oružja i alata, pa je Pocahontas dugo ostala u zarobljeništvu. Za to vrijeme podučavali su je kršćanskoj vjeri. Krstili su je, pri čemu je uzela kršćansko ime Rebeka. 

Komentari