Na današnji dan

Berlinski kongres promijenio jugoistočnu Europu – 1878.

Austro-Ugarskoj je na tom kongresu odobrena okupacija Bosne i Hercegovine.

Dana 13. lipnja 1878. godine započeo je Berlinski kongres, važan sastanak na visokoj državnoj razini, na kojem se odlučivalo o sudbini jugoistočne Europe. Berlinski kongres bio je jedan od rijetkih europskih kongresa velikih sila u drugoj polovici 19. stoljeća na kojem je Austro-Ugarska Monarhija imala ključnu ulogu (obično je bila u sjeni većih igrača). Od sudionika Berlinskog kongresa spomenimo njemačkog kancelara Otta von Bismarcka, koji je bio domaćin, ruskog ministra vanjskih poslova kneza Gorčakova i britanskog premijera Disraelija (šef Vlade iz vremena britanske kraljice Viktorije).

Veliku ulogu na Berlinskom kongresu imao je austrougarski ministar vanjskih poslova grof Gyula Andrássy. Naime, Austro-Ugarskoj je na tom kongresu odobrena okupacija Bosne i Hercegovine, koja je u to vrijeme bila pod vrhovnom vlasti Osmanskog Carstva. Osim toga, dobila je pravo postaviti svoje trupe i u Novopazarskom sandžaku, što joj je teoretski otvaralo put za prodor prema Solunu, a ujedno je sprečavalo mogućnost teritorijalnog povezivanja Srbije i Crne Gore.

Inače, na kongresu su Rumunjska, Srbija i Crna Gora priznate kao suverene države, a nizdrugih osmanskih provincija odvojeno je od Turske i dano na upravljanje drugim državama, poput Cipra koji je dodijeljen Velikoj Britaniji. Zemlje koje su ovim pregovorima dobile neovisnost trebale su preuzeti i dio osmanskog državnog duga, no to se nije dogodilo, jer nije nikad postignut dogovor o tome kako podijeliti taj iznos.

Moć Osmanskog Carstva u Europi i ovim je mirovnim sporazumom drastično smanjena i od tada se naziva bolesnikom Europe. Utjecaj Rusije također je smanjen u korist Austro-Ugarske, što je povećalo napetosti između dva Carstva. Usto, ovo je novo uređenje Balkana dovelo do novih napetosti na tom području, koje će uroditi Balkanskim ratovima što će na kraju dovesti do izbijanja Prvog svjetskog rata.

piše: Dražen Krajcar

Komentari