Na današnji dan

Započela izgradnja zgrade Reichstaga u Berlinu – 1884.

Die Reichsverfassungsfeier auf dem Platz der Republik in Berlin! Blick auf das flaggengeschmückte Reichstagsgebäude von der Siegessäule aus gesehen, mit der Menschenmenge und der davorstehenden Ehrenkompanie, während der Verfassungsfeier.

Na mjestu na kojem je izgrađena zgrada Reichstaga nalazila se ranije palača grofa Atanasiusa Raczyńskog.

Dana 9. lipnja 1884. godine započela je izgradnja zgrade Reichstaga (njem. Reichstagsgebäude) u Berlinu. Zgrada je bila namijenjena smještaju Carskog parlamenta (njem. Reichstag) tadašnjeg Njemačkog Carstva, kojim je vladao Vilim I. iz dinastije Hohenzollern. Danas je u istoj zgradi smješten Njemački savezni parlament (njem. Bundestag).

Prije izgradnje spomenute zgrade Carski parlament sastajao se u manjim zgradama u Berlinu, koje su smatrane neadekvatnima za takvu namjenu. Na mjestu na kojem je izgrađena zgrada Reichstaga nalazila se ranije palača grofa Atanasiusa Raczyńskog, poljskog aristokrata u pruskoj diplomatskoj službi. Ta je palača otkupljena i srušena, tako da joj danas više nema traga. Zgrada Reichstaga građena je od spomenute 1884. pa sve do 1894. godine, kad je stavljena u upotrebu. Veliki natpis Dem Deutschen Volke (hrv. njemačkom narodu), koji i danas stoji, postavljen je na zapadno pročelje zgrade Reichstaga 1916. godine tj. tijekom Prvog svjetskog rata, na nezadovoljstvo tadašnjeg cara Vilima II.

Komentari