Na današnji dan

Započela gradnja mosta Golden Gate u San Franciscu – 1933.

Zanimljivo je da je gradnja mosta Golden Gate započela samo 25 dana prije nego je u Njemačkoj Adolf Hitler postavljen na mjesto kancelara.

Dana 5. siječnja 1933. godine započela je izgradnja znamenitog mosta Golden Gate u San Franciscu. Radilo se o visećem mostu s daleko najdužim glavnim rasponom na svijetu do tog vremena, s oko 1.280 metara. Taj je rekord most Golden Gate zadržao sve do 1964. godine, kad ga je nadmašio novosagrađeni most Verrazano-Narrows u New Yorku. Zanimljivo je da je gradnja mosta Golden Gate započela samo 25 dana prije nego je u Njemačkoj Adolf Hitler postavljen na mjesto kancelara. Hitler je te iste godine uspio u prilično kratkom vremenu vlast potpuno staviti u svoje ruke, zajedno sa svojim suradnicima iz nacističke stranke (NSDAP). Most Golden Gate dovršen je 1937. godine, kad je Hitler već uvelike sklapao saveze s ciljem njemačke ekspanzije u Europi i svijetu.

Komentari