Na današnji dan

Zakonom zaštićena hrvatska sibireja (1964.)

Sibireja je rod grmolikih biljaka iz porodice ruža. Sve sibireje rastu u Aziji izuzev jedne, altajske sibireje (Sibiraea altaiensis, Sibiraea laevigata), koja raste i u Europi, isključivo na teritoriju Hrvatske i BiH. Može ju se pronaći samo na Velebitu u Hrvatskoj te na Čabulji i Čvrsnici u Hercegovini i to u šikarama te na kamenitim obroncima na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. Područje na kojem raste dio je nacionalnih parkova Paklenica i Sjeverni Velebit, a 1986. osnovan je i botanički rezervat Visibaba, čiji je primarni cilj zaštita ove rijetke biljke.

Dana 4. rujna 1964. Zakonom o zaštiti prirode zaštićena je hrvatska sibireja (Sibiraea croatica). Ovu se biljku, naime, izvorno smatralo endemičnom vrstom sibireje. Otkrio ju je preparator Prirodoslovnog muzeja u Budimpešti Stefan Kocsis, a ime joj je dao čuveni mađarski botaničar Árpád von Degen, prema kome je nazvana velebitska degenija.

Naknadno je utvrđeno da je hrvatska sibireja ipak istovjetna altajskoj sibireji. To znači da nije riječ o endemičnoj, već o reliktnoj vrsti – raste gotovo 5000 kilometara od glavnih populacija u Rusiji i Kazahstanu – što joj daje iznimnu vrijednost.

Piše: Boris Blažina


Komentari