Na današnji dan

Zajednička parada Wehrmachta i Crvene armije nakon okupacije Poljske – 1939.

Parada koja je održana u gradu Brest-Litovsku bila je simbol neobičnog savezništva dviju sila koje će 1941. godine međusobno osobito krvavo zaratiti. 

Dana 22. rujna 1939. godine 1939. godine održana je zajednička parada Wehrmachta i Crvene armije nakon okupacije Poljske. Naime, Hitlerova Njemačka i Staljinov SSSR bili su u doba napada na Poljsku saveznici, sukladno sporazumu Molotov-Ribbentrop iz kolovoza iste godine. Snage Wehrmachta napale su Poljsku 1. rujna te godine, što se smatra i datumom početka Drugog svjetskog rata. Zatim su u Poljsku ušle i sovjetske jedinica, a na kraju su Njemačka i SSSR raskomadale tu državu na dva dijela. 

Parada koja je održana u gradu Brest-Litovsku (današnji Brest na području Bjelorusije) bila je simbol neobičnog savezništva dviju sila koje će 1941. godine međusobno krvavo zaratiti. 

Zapovjednici postrojbi koje su paradirale bili su general Heinz Guderian (Wehrmacht) i kombrig Semjon Krivošein (Crvena armija). Napomenimo, Sovjeti u to vrijeme nisu koristili generalske činove smatrajući ih negativnim naslijeđem pa je Krivošein imao čin kombriga (skraćeno od komandant brigade). Slično su postojali činovi komdiva, komkora i komandarma. Ipak, već 1940. vratili su Sovjeti generalske činove u upotrebu.

Sovjetski zapovjednik Krivošein bio židovskog podrijetla, što je njegovo druženje s Nijemcima prilikom parade činilo još neobičnijim. Staljin je ostao u savezu s Hitlerovim Trećim Reichom sve do njemačkog napada na SSSR (Operacija Barbarossa) 22. lipnja 1941. godine, što se dogodilo godinu dana i devet mjeseci nakon opisane parade u Brest-Litovsku.


Komentari