Na današnji dan

Wilhelm List – njemački feldmaršal – 1971.

Pri njemačkom napadu na Francusku zapovijedao je List 12. armijom, koja je prodirala preko Ardena. Adolf Hitler nagradio ga je činom feldmaršala.

Dana 17. kolovoza 1971. godine umro je njemački feldmaršal Wilhelm List. Rođenjem je bio iz okolice grada Ulma u Württembergu, u neposrednoj blizini granice s Bavarskom. Wilhelm List postao je u mladosti pripadnikom bavarske vojske (Bavarska je nekoć bila kraljevina u sastavu Njemačkog Carstva). Tijekom Prvog svjetskog rata bio je stožerni časnik.

Godine 1930. unaprijeđen je List u čin generala. Uoči njemačkog napada na Poljsku 1939. godine imao je List već visoki čin general-pukovnika (njem. Generaloberst). Tijekom napada na Poljsku zapovijedao je 14. armijom, koja je napadala južni dio poljskog teritorija.

Pri njemačkom napadu na Francusku zapovijedao je List 12. armijom, koja je prodirala preko Ardena. Adolf Hitler nagradio je nakon uspješnog osvajanja Francuske čak 12 generala činom feldmaršala, a Wilhelm List bio je jedan od te dvanaestorice.

Zanimljivo je da je feldmaršal List sudjelovao i u njemačkom napadu na Jugoslaviju 1941. godine (tzv. Travanjski rat). Prilikom borbi protiv SSSR-a dobio je feldmaršal List zapovjedništvo nad Grupom armija A, čiji je zadatak bio napad na Kavkaz i prodiranje sve do grada Bakua u današnjem Azerbajdžanu (s ciljem osvajanja naftnih polja).


Hitler je feldmaršala Lista smijenio u doba borbi oko Staljingrada jer je bio nezadovoljan njegovom strategijom (kao i onom mnogih drugih zapovjednika). Zanimljivo je da je List nakon te smjene proveo ostatak rata praktički kod kuće (sve od 1942. do 1945. godine). Ipak, nakon završetka rata suđeno mu je za ratne zločine. Osuđen je čak na doživotan zatvor, no pušten je već nakon nekoliko godina, navodno zbog zdravstvenog stanja. Feldmaršal List poživio je sve do svoje 92. godine , a umro je u Garmisch-Partenkirchenu u Njemačkoj.

Komentari