Na današnji dan

Vuk Karadžić pokopan u Beču – 1864.

Karadžićeve predodžbe o prostiranju srpskog etničkog područja sukobile su se s predodžbama hrvatskih mislilaca.

Dana 7. veljače 1864. godine u Beču, na adresi Marokkanergasse 3, umro je srpski jezikoslovac Vuk Stefanović Karadžić. U trenutku smrti bio je u 77. godini života. Vuk Stefanović Karadžić rođen je još 1787. godine na području današnje Srbije koje se tada nalazilo u sastavu Osmanskog Carstva. 

Vuk Stefanović Karadžić imao je velik utjecaj na razvoj srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Bavio se i proučavanjem srpskih narodnih pjesama i običaja pa ga se na neki način smatra začetnikom srpske folkloristike. Karadžićeve predodžbe o prostiranju srpskog etničkog područja sukobile su se s predodžbama hrvatskih mislilaca.

Zanimljivo je da je Vuk Stefanović Karadžić u Beču izvorno bio i pokopan, nakon što je ondje na današnji dan umro. Dapače, Karadžić je pokopan na bečkom groblju sv. Marksa.

Godine 1897. Karadžićevi su posmrtni ostatci preneseni u Beograd.


Komentari