Na današnji dan

Von Dalberg – carski nadkancelar i veliki vojvoda od Frankfurta – 1744.

U Napoleonovoj Rajnskoj Konfederaciji dobio je nadbiskup Dalberg najviši crkveni položaj, onaj kneza-primasa, kao i prvi položaj među vladarima te konfederacije.

Dana 8. veljače 1744. godine rođen je Karl Theodor Anton Maria von Dalberg, moćni knez izbornik i nadbiskup Mainza. Rodio se u Herrnsheimu pokraj njemačkog grada Wormsa, u uglednoj barunskoj obitelji Dalberg. 

Karl Theodor Anton Maria von Dalberg skupio je u svojoj osobi više važnih crkvenih položaja u Njemačkoj. Naime, postao je 1802. godine nadbiskupom Mainza i knezom-biskupom Wormsa. Položaj nadbiskupa Mainza nosio je nekoć automatski i položaj nadkancelara Svetog Rimskog Carstva za Njemačku, kao i položaj kneza izbornika (osobe koje imaju pravo birati cara). Nadbiskupija Mainz i biskupija Worms imale su velike teritorijalne posjede u središnjem dijelu Njemačke.

Zbog Napoleonskih ratova mijenjala se u doba nadbiskupa Dalberga politička karta Njemačke. Francuzi su njegovoj nadbiskupiji oduzeli zapadne dijelove, ali su mu dali Regensburg. U Napoleonovoj Rajnskoj Konfederaciji dobio je nadbiskup Dalberg najviši crkveni položaj, onaj kneza-primasa (njem. Fürstprimas), kao i prvi položaj među vladarima te konfederacije. Godine 1810. postao je Dalberg velikim vojvodom od Frankfurta (njem. Großherzog von Frankfurt). Poživio je do 1817. godine, a umro je samo dva dana nakon svog 73. rođendana.


Komentari