Na današnji dan

Vojvoda Vilim I. – utemeljitelj znamenitog samostana u Clunyju – 875.

Zajamčio je samostanu nezavisnost od bilo koje vlasti, svjetovne i Crkvene, osim one papinske. 

Vojvoda Vilim I. od Akvitanije rođen je 22. ožujka 875. godine. Vladao je velikim dijelom prostora današnje Francuske, a izvorno je bio vladar grofovije Auvergne i pokrajine Limousin, noseći titulu grofa, no kasnije je zavladao cijelom Akvitanijom, ponijevši višu titulu vojvode.

Vojvoda Vilim I. ostao je povijesno zapamćen kao utemeljitelj znamenitog samostana Cluny, jednog od najvećih i najvažnijih u cjelokupnoj europskoj srednjovjekovnoj povijesti. Taj je samostan utemeljio svojom poveljom od 11. rujna 910. godine, u kojoj je detaljno naveo polja, oranice, vinograde, šume, mlinove i vodene tokove koje je darovao samostanu. Vojvodaje tom poveljom zajamčio samostanu nezavisnost od bilo koje vlasti, svjetovne i Crkvene, osim one papinske. Budući da su se pape nalazili daleko s druge strane Alpa u odnosu na Cluny, taj je samostan u biti bio sasvim nezavisan. Benediktinski redovnici u njemu bili su predvođeni opatom kao svojim glavarom, a samostan Cluny postao je jednim od najvažnijih Crkvenih i kulturnih središta u Europi. S vremenom je samostan u Clunyju dobivao sve veći utjecaj, a njegova je bazilika bila najveća Crkvena građevina na svijetu sve do 16. stoljeća.

Vojvoda Vilim I. od Akvitanije u svoje ime i u ime svojih nasljednika odrekao se svih prava na kontrolu tog samostana, što je bilo neuobičajeno u srednjem vijeku. Benediktinci su imali samo obavezu molitve za vojvodu, a u svemu ostalom bili su slobodni. Vojvoda je dobio nadimak Pobožni (fr. le Pieux), a preminuo je 918. godine, u dobi od 43 godine.

Komentari