Na današnji dan

Vladko Maček – nasljednik Stjepana Radića umro u emigraciji – 1964.

Predsjednikom HSS-a postao je Maček nakon smrti Stjepana Radića. U emigraciju je otišao 1945. godine.

Hrvatski političar Vladko Maček, nekadašnji čelnik Hrvatske seljačke stranke, umro je 15. svibnja 1964. godine. Zanimljivo je da je Maček umro u američkom glavnom gradu Washingtonu, gdje se nalazio u emigraciji.

Vladko Maček rođen je još 1879. godine u Jastrebarskom. Predsjednikom HSS-a postao je Maček nakon smrti Stjepana Radića.

Maček je u emigraciju otišao 1945. godine bježeći od komunista – partizana. Neko je vrijeme boravio u Francuskoj, a zatim se preselio u SAD. U američkom glavnom gradu Washingtonu živio je do smrti na današnji dan 1964. godine. U trenutku smrti bio je u 85. godini života.


Komentari