Na današnji dan

Vladar koji je imao harem sa 6.300 žena – 961.

Haremske djevojke kupovane su od trgovaca koji su ih nabavljali s dalekog Baltika. 

Dana 15. listopada 961. godine umro je moćni kalif Abd al-Rahman III., jedan od najvećih muslimanskih vladara svog vremena. Uzeo je titulu kalifa, koja označava vođu čitavog muslimanskog svijeta (naziv kalif dolazi od arapske riječi Khalīfah koja znači predstavnik ili nasljednik Proroka Muhameda).

Abd al-Rahmanova prijestolnica bio je grad Cordoba u Španjolskoj. Malo kome je poznato da je u to doba Cordoba bila daleko najveći europski grad zapadno od Carigrada. Imala je 471 džamiju i čak 80.455 trgovina. Pokraj Cordobe Abd al-Rahman dao je izgraditi novu veličanstvenu palaču, nazvanu Medina Azahara. Palača se prostirala na 112 hektara. Imala je pozlaćene stropove i mramorne zidove, te prekrasne vrtove. U palači je postojao i bazen ispunjen živom koji je proizvodio neviđene refleksije svjetlosti kad bi se površina žive uskomešala.

Abd al-Rahman držao je harem s 6.300 žena. Haremske djevojke kupovane su od trgovaca koji su ih nabavljali s dalekog Baltika. Omiljene kalifove žene bile su Fatima bint Al-Mundir i Marjan (Murja), koja mu je rodila i nasljednika. Posljednje godine života kalif je proveo u dekadenciji harema.


Komentari