Na današnji dan

Višijevska vlada u Francuskoj – saveznica Hitlera (1940.)

Dana 10. srpnja 1940. u Francuskoj se dogodio značajan sastanak parlamenta na kojem je izglasan prijenos vlasti na tzv. višijevsku vladu maršala Philippea Pétaina. Glasovanje je održano u Vichyju, malenom gradiću u koji se preselila francuska vlada nakon što je Treći Reich okupirao Pariz i otprilike polovinu francuskog teritorija (sjever i zapad Francuske).

Maršal Philippe Pétain imao je u tom trenutku već 84 godine (već u doba Prvog svjetskog rata, kad je bio zapovjednik na bojištu, prešao je šezdesetu). Pétainova Francuska surađivala je s Hitlerovim Trećim Reichom kao svojevrsna vazalna država. Ideologija višijevske francuske bila je izrazito konzervativna i autoritarna, ali fašistički elementi imali su tek marginalan utjecaj. Pétain je za zla koja su zadesila Francusku krivio socijaliste, komuniste, Britance, slobodne zidare, Židove, imigrante, Rome i homoseksualce. Smatrao ih je odgovornima za dekadenciju i degeneraciju države te im suprotstavljao romantičnu viziju antičke Galije na kao izvora francuskih vrlina, a Vercingetoriksa uzdigao u nacionalnog junaka. Navedene skupine “nepoželjnika” trpile su diskriminaciju pri zapošljavanju, deportacije, zatvaranja u sabirne logore i prisilni rad. Više od 13.000 Židova predano je Nijemcima, koji su ih zatim ubili.

Zanimljivo je da je grad Vichy, gdje je bilo Pétainovo sjedište, bio otprije poznat kao lječilište. Termalnu vodu koristili su ondje još u doba Rimskog Carstva, a također i za vrijeme francuskih kraljeva (npr. poznatog Luja XVI).

Komentari