Na današnji dan

Velikonjemački Reich prepolovljen na dva dijela – 1945.

Američke i sovjetske trupe sastale su se  na rijeci Elbi u Njemačkoj, što je bio prvi izravni dodir zapadnog i istočnog bojišta u Drugom svjetskom ratu. Velikonjemački Reich prepolovljen je time na dva dijela.

Dvadesetpetoga travnja 1945. godine, pri kraju Drugog svjetskog rata, po je prvi put na bojištu u Njemačkoj došlo do dodira trupa zapadnih saveznika i sovjeta. Bio je to prekretni događaj jer je značio da je teritorij Velikonjemačkog Reicha prepolovljen na dva dijela. Sovjeti i Amerikanci sastali su se na rijeci Elbi, otprilike 120 kilometara južno od Berlina.

Prvi kontakt sa sovjetima na Elbi ostvario je američki poručnik Albert Kotzebue, koji je prešao na drugu stranu rijeke u čamcu s još tri vojnika. Na istočnoj obali rijeke susreli su sovjetske vojnike u sastavu Prvog ukrajinskog fronta. Sovjetski zapovjednik na toj lokaciji bio je potpukovnik Aleksandar Gardijev. Taj prvi susret dogodio se kod malenog mjesta Strehla, koje leži na rijeci Elbi otprilike između Dresdena i Torgaua. 

Potrebno je primijetiti da rat još nije bio gotov. Naime, Hitler je još bio živ u Berlinu, a poglavnik Ante Pavelić još je bio u Zagrebu s članovima državnog vrha NDH. Dapače, veći dio Austrije i Češke u tom su trenutku još uvijek držale sile Osovine.


Komentari