Na današnji dan

Karlo Aleksandar od Sachsen-Weimar-Eisenacha – vojvoda i mecena (1818.)

Dana 24. lipnja 1818. rođen je veliki vojvoda Karlo Aleksandar August Ivan od Sachsen-Weimar-Eisenacha. Vladao je državom zvanom Veliko Vojvodstvo Sachsen-Weimar-Eisenach, i to tijekom dugog razdoblja od 47 i pol godina (od 1853. pa sve do 1901.). Premda je njegova država bila razmjerno malena (pokrivala je 3617 četvornih kilometara), Karlo Aleksandar bio je ugledan vladar usmjeren na intelektualne i umjetničke pothvate.

Njegov dvor u Weimaru imao je sjajnu tradiciju zasnovanu još u doba njegovog djeda – velikog vojvode Karla Augusta – koji je bio pokrovitelj Johanna Wolfganga Goethea (Goethe je bio jedan od glavnih savjetnika na tom dvoru). U drugoj polovini 18. i prvoj polovini 19. stoljeća u Weimaru su boravili, osim Goethea, još i Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder, Christoph Martin Wieland, Johann Nepomuk Hummel, Franz Liszt i Richard Wagner.

Veliki vojvoda Karlo Aleksandar bio je prijatelj Hansa Christiana Andersena, a pokrovitelj Richarda Wagnera i Franza Liszta. Majka Karla Aleksandra bila je ruska velika kneginja Marija Pavlovna, što mu je davalo izvanredno dobre dinastičke veze. Naime, među njegovim ujacima bila su dva ruska cara, a dvije su mu tetke bile kraljice. Po jednoj je liniji veliki vojvoda Karlo Aleksandar vukao podrijetlo od samog ruskog cara Petra Velikog.

Za vrijeme vladavine Karla Aleksandra obnavljan je znameniti dvorac Wartburg, smješten nedaleko od Weimara. Taj povijesno vrlo zanimljiv srednjovjekovni dvorac, po kojem je kasnije ime dobila i istočnonjemačka marka automobila, obnovljen je u prilično romantičnom stilu koji je odražavao predodžbe ljudi iz 19. stoljeća o srednjem vijeku. Takve rekonstrukcije mogu imati štetne posljedice, no potrebno je imati na umu da je tijekom 19. stoljeća to bila uobičajena praksa (slično je obnovljen i dvorac Trakošćan u Hrvatskom zagorju).


Piše: Boris Blažina

Komentari