Na današnji dan

Veliki mogul Babur – prvi mongolski vladar velikog dijela Indije (1530.)

Na današnji dan 1530. godine umro je Babur, osnivač Mogulskog Carstva u Indiji. Zanimljivo je da je on bio mongolskog podrijetla, a pretpostavlja se da je i naziv mogul nastao iskrivljavanjem riječi Mongol. Babur je bio potomak Džingis-kana, koji je živio čak tristotinjak godina prije njega. Osim toga, Babur je po izravnoj muškoj liniji bio potomak mongolskog osvajača Timura, poznatog i kao Timur Lenk ili Tamerlan.

Babur je rođen 1483. godine na području današnjeg Uzbekistana. Zanimljivo je da je Baburov materinji jezik bio čagatajski (jedan od izumrlih turkijskih jezika). Po vjeri je Babur, za razliku od svojih dalekih mongolskih predaka, bio musliman. Kao osvajač uspio je pokoriti Delhijski Sultanat, smješten južno od njegove domovine. U svojim osvajanjima Babur se koristio puškama i topovima, u to vrijeme razmjerno novim oružjem. Dinastija koju je Babur osnovao u Indiji vladala je nakon njega nekoliko stoljeća. Znameniti Šah Džahan, graditelj Taj Mahala, bio je njegov prapraunuk. Babur je preminuo u Agri, svojoj prijestolnici, u kojoj je kasnije sagrađen Taj Mahal, upravo na današnji dan 1530. godine.

Komentari