Na današnji dan

Veliki mogul Babur – prvi mongolski vladar velikog dijela Indije – 1530.

Babur je rođen 1483. godine na području današnjeg Uzbekistana. 

Dana 26. prosinca 1530. godine umro je Babur, osnivač Mogulskog Carstva u Indiji. Zanimljivo je da je on bio mongolskog podrijetla, a pretpostavlja se da je i naziv mogul nastao iskrivljavanjem riječi Mongol. Babur je bio potomak Džingis-kana, koji je živio čak oko tri stoljeća prije njega. Osim toga, Babur je po izravnoj muškoj liniji bio potomak mongolskog osvajača Timura, poznatog i kao Timur Lenk ili Tamerlan.

Babur je rođen 1483. godine na području današnjeg Uzbekistana. Zanimljivo je da je Baburov materinji jezik bio čagatajski (jedan od izumrlih turkijskih jezika). Po vjeri je Babur, za razliku od svojih dalekih mongolskih predaka, bio musliman.

Kao osvajač Babur je uspio pokoriti Delhijski Sultanat, smješten južno od njegove domovine. Zanimljivo je da se pri svojim osvajanjima Babur koristio puškama i topovima, u to vrijeme razmjerno novim oružjem. Dinastija koju je Babur osnovao u Indiji vladala je nakon njega tijekom nekoliko stoljeća. Znameniti Šah Džahan, graditelj Taj Mahala, bio je Baburov prapraunuk. Babur je preminuo u Agri, svojoj prijestolnici.

Komentari