Na današnji dan

Veliki meštar templara koji je kupio Cipar (1193.)

Dana 23. rujna 1193. umro je veliki meštar Templarskog reda Robert de Sablé. Bio je 11. po redu vitez na toj funkciji, a njegovo doba vladanja poklapalo se s Trećim križarskim ratom, u kojem su europski kraljevi – Rikard Lavljeg Srca i Filip II. August – pokušali vratiti Jeruzalem i Svetu Zemlju iz ruku moćnog muslimanskog vladara Saladina. Naime, Saladin je nešto ranije osvojio veći dio križarskih posjeda u Palestini, uključivši i Jeruzalem.

Robert de Sablé bio je podrijetlom Francuz iz grofovije Anjou. Većina velikih meštara Templarskog reda bili su Francuzi, počevši već od prvog – Huga de Payensa. Templarski red bio je svojedobno moćan na Bliskom istoku, s brojnim dvorcima i sa znatnim brojem vitezova. U vrijeme dok je Jeruzalem bio pod vlašću križara, templari su u tom gradu imali sjedište nedaleko od poznatog jeruzalemskog Hrama, točnije – u blizini današnjeg židovskog Zida plača i muslimanske džamije Al-Aksa.

Nakon Saladinovog osvajanja Jeruzalema, templari su svoje središte preselili nakratko u Antiohiju, a zatim u Akru – važnu luku na mjestu gdje Galileja dodiruje Sredozemno more. U doba velikog meštra Roberta de Sabléa templarsko je sjedište učvršćeno upravo u Akri, a ona je postala i de facto glavni grad ostataka nekoć moćnog Jeruzalemskog kraljevstva (koje je Saladinovim osvajanjima svedeno uglavnom na uska primorska područja).

U doba velikog meštra de Sabléa Templarski red kupio od Rikarda Lavljeg Srca otok Cipar. Tako je de Sablé postao gospodar otoka, no templari se nikad na njemu nisu uspjeli učvrstiti kao npr. vitezovi ivanovci na Rodu i Malti. Uskoro su predali Cipar Guidu od Lusignana.


Komentari