Na današnji dan

Velika kneginja Leonida – pretendentkinja na titulu ruske carice – 2010.

Tijekom sovjetskog vremena izbjegla je princeza Leonida zajedno sa svojom obitelji u inozemstvo. Osobito je zanimljivo da su njenog brata – princa (kneza) Iraklija Bagration-Muhranskog – smatrali pretendentom na gruzijsko kraljevsko prijestolje.

Dana 23. svibnja 2010. umrla je Leonida Bagration-Muhranska, žena koja bi bila ruska carica da svojedobno nije bila ukinuto Rusko Carstvo. Naime, ona je bila supruga ruskog velikog kneza Vladimira Kiriloviča Romanova, svojedobnog glavnog člana dinastije Romanov i priznatog pretendenta na rusko carsko prijestolje. Leonida je podrijetlom bila iz dinastije Bagration-Muhranski, pobočne grane gruzijske vladarske dinastije Bagration.

Leonida Bagration-Muhranska rođena je 1914. godine u gradu Tiflisu, koji je tada pripadao Ruskom Carstvu, no danas je glavni grad Gruzije (poznat pod imenom Tbilisi). Tijekom sovjetskog vremena izbjegla je princeza Leonida zajedno sa svojom obitelji u inozemstvo. Velikog kneza Vladimira Kiriloviča vidjela je navodno prvi put u jednom restoranu u Francuskoj tijekom Drugog svjetskog rata. Vjenčali su se 1948. godine, a udajom je Leonida teoretski postala velikom kneginjom i pretendentskom caricom Rusije. Osobito je zanimljivo da su Leonidinog brata – princa (kneza) Iraklija Bagration-Muhranskog – smatrali pretendentom na gruzijsko kraljevsko prijestolje.

Velika kneginja Leonida poživjela je sve do svoje 96. godine života. Preminula je na današnji dan u Madridu, u kojem je provela jedan dio života. Sahranjena je u Sankt-Peterburgu uz svog supruga Vladimira Kiriloviča, koji je preminuo još 18 godina ranije.


Komentari