Na današnji dan

Vatikan među prvima priznao neovisnost Hrvatske – 1992.

Vatikan je našu domovinu priznanao dva dana prije od većine članica europskih integracija.

Na današnji je dan 1992. godine Sveta Stolica priznala suverenost i nezavisnost Republike Hrvatske, dva dana prije nego što će to učiniti većina europskih zemalja. Podsjetimo, do datuma Vatikanskog priznanja priznale su nas već Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija, Island i Estonija. Od tih je država jedino Island bio međunarodno općepriznat, dok su ostale države bile, poput Hrvatske, tek u procesu borbe za priznanje. Stoga je vatikanski korak bio značajan, a imao je i veliko simboličko značenje za Hrvatsku. Smatra se da je činjenica da nas je Vatikan priznao prije, a ne poslije većine europskih zemalja bila zasluga poglavito pape bl. Ivana Pavla II., koji je imao posebnu vezu s Hrvatima i Hrvatskom.

Komentari