Na današnji dan

Valentinijan – rimski car rođen na području Vinkovaca (364.)

Dana 26. veljače 364. zavladao je Rimskim Carstvom car Valentinijan, koji je rođen u gradu Cibalae (područje današnjih Vinkovaca). Valentinijana nazivaju i posljednjim velikim zapadnim carem jer se nakon njegove smrti situacija u Rimskom Carstvu znatno pogoršala. U antičkom rimskom naselju Cibalae živio je Valentinijanov otac Gracijan, utjecajan vojskovođa. Osim Valentinijana, u istom gradu rođen je i njegov mlađi brat Valens, kojeg je također postao rimski car. Naime, njega je svojim suvladarom proglasio upravo Valentinijan, i to samo oko mjesec dana nakon spomenutog stupanja na prijestolje.

Valentinijana su proglasili carem u gradu Ancyri (danas Ankara u Turskoj) njegovi vojnici. Valentinijan je naslijedio cara Jovijana, rođenog u Singidunumu (današnji Beograd). Car Jovijan razmjerno je kratko vladao, a jedna od glavnih uloga bilo mu je ponovno uvođenje kršćanstva kao državne religije (prethodni car Julijan Apostat, koji je umro na području današnjeg Iraka, bio je ukinuo kršćanskoj vjeri taj status).

Car Valentinijan vladao je ukupno oko 11 i pol godina Rimskim Carstvom. Morao je ratovati s barbarskim plemenima koja su na područje Carstva pokušavala prodrijeti preko Rajne i Dunava. Upravo je u blizini obale Dunava car Valentinijan i umro 375. godine, kod današnjeg mjesta Szőny u sjevernoj Mađarskoj.

piše: Dražen Krajcar


Komentari