Na današnji dan

Uvedena njemačka zastava sa svastikom (1933.)

Od dana 12. ožujka 1933. koristila je Hitlerova Njemačka poznatu crvenu zastavu sa svastikom kao državnu zastavu. To je prije bila zastava nacističke stranke (NSDAP). Crvena, crna i bijela bije su boje Njemačkog Reicha. Do 1935. nova zastava korištena je usporedno sa starom zastavom Reicha (trobojnica crna-bijela-crvena), a otad je proglašena isključivom zastavom nacističke Njemačke.

Hitler je u svojoj knjizi Mein Kampf sam objasnio što znači koja boja: crvena je označavala socijalnu ideju nacističkog pokreta, bijela nacionalizam, a svastika je prikazivala težnju arijevskog čovjeka prema pobjedi i trijumf ideje kreativnog rada.

Navodno su prema Hitlerovoj želji krakovi svastike usmjereni u smjeru kazaljke na satu. Kad su ga upozoravali da to prema tradiciji donosi nesreću, te da bi krakovi svastike trebali biti okrenuti u suprotnom smjeru, on se na to nije obazirao.


Komentari